Wanneer speltherapie?


Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

  • Problemen met het uiten van emoties zoals boosheid, angst of verdriet
  • Negatief zelfbeeld
  • Last van nare gebeurtenissen, angsten of trauma’s
  • Hechtingsproblemen
  • Moeilijkheden in samenspelen, pesten of omgaan met leeftijdsgenootjes
  • Gedragsproblemen
  • Eetproblemen of concentratieproblemen
  • Zindelijkheidsproblemen