Speltherapie


Hoe werkt speltherapie?

Na een aanmelding komt er een intake gesprek met (waar mogelijk) beide ouders. Vervolgens wordt er in overleg speltherapie gestart. Het kind komt dan naar de spelkamer en heeft 45 minuten speltherapie. De eerste fase zal bestaan uit elkaar leren kennen, observeren en vertrouwen opbouwen. Tevens leer ik dan de speeltaal van uw kind te begrijpen, dit is de taal waarin uw kind speelt. Om vervolgens samen te kunnen werken naar het gene waar het kind last van ondervindt.
Gedurende deze tijd vindt er om de 6/7 weken een oudergesprek plaats om met de ouder(s) de ontwikkeling van het kind te bespreken.
In de spelkamer bepaalt het kind waar we mee spelen en met welke materialen. Ik sluit aan bij het spel van het kind en waar nodig en mogelijk is pleeg ik interventies. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar.

Voor wie is speltherapie?

Meestal kunnen kinderen hun problemen samen met hun ouders oplossen. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld wanneer ingrijpende gebeurtenissen, gedragsproblemen, sociale- en/of emotionele problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren. Dat kan zich uiten door onder andere:

 • Prikkelbaarheid, boosheid of woede
 • Piekeren, somberheid
 • Slecht slapen
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen (bijvoorbeeld weer bedplassen)
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten (zoals buikpijn en hoofdpijn)
 • Zichzelf overschreeuwen
 • Teruggetrokken of juist drukker gedrag
 • Angstig dromen
 • (faal)Angst
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Minderwaardig voelen
 • Concentratieproblemen
 • Leerproblemen
 • In relatie met anderen liegen, ruzie maken, pesten of gepest worden, agressief gedrag

Als een kind langere tijd dit gedrag laat zien, kan dit zijn ontwikkeling in de weg staan. Hulp van buitenaf is soms nodig en speltherapie kan dan een uitkomst zijn.
Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen.