Spelkamer


De spelkamer is een ruimte die speciaal is ingericht voor speltherapie. In de spelkamer zijn heel veel verschillende materialen aanwezig waarmee het kind kan spelen en zijn eigen belevingswereld kan ontdekken. Zo kan het kind al spelende wijs de wereld om zich heen verkennen.

Kinderen doorlopen in hun ontwikkeling ook in spel verschillende fases. In de spelkamer is voor elk van deze fases passend materiaal aanwezig. Door te spelen leert het kind ervaringen te verwerken en kan het oefenen met nieuw gedrag. Dit gebeurt in de verbeeldend spel.

In de spelkamer mag het kind kiezen waarmee gespeeld gaat worden en volgt de speltherapeute het kind. Af en toe kiest de speltherapeute waarmee gespeeld gaat worden als dit goed is voor het proces van het kind. Dit overlegt de speltherapeute altijd met het kind.

spelkamer spelkamer spelkamer spelkamer