Welkom


Welkom op de website van speltherapie de Blokkentoren. Op deze website vindt u informatie over wat speltherapie is, hoe het werkt en of het eventueel aansluit bij uw kind.

Kinderen bouwen spelende wijs hun eigen leven op, ze ontwikkelingen zich op allerlei gebieden. Spel is de manier om je te ontwikkelen en te bouwen aan je leven.

Wanneer een of meer van deze bouwstenen niet stevig ligt help ik jou graag om deze weer stevig neer te leggen om zo samen weer te gaan bouwen aan jou eigen leven.

Wat is speltherapie?

Speltherapie is voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 15 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling. Het is een methodische vorm van therapie waar spel centraal staat. Waar volwassenen praten gebruiken kinderen spel als hen taal. Wat kinderen lastig vinden om te vertellen kunnen ze in hun spel dit wel laten zien. Het kind heeft in de spelkamer zelf de keuze waarmee het wil spelen en met welke materialen.

Als speltherapeut ben ik erin gespecialiseerd uw kind te observeren en te begeleiden. Ik heb alle aandacht voor uw kind en probeer spelenderwijs een vertrouwensband met uw kind op te bouwen. Dat heeft enige tijd nodig. Door mij te verplaatsen in uw kind, door mee te spelen met het spel en door uw kind te observeren bouw ik een vertrouwensband op. Om vervolgens uw kind de gelegenheid en de ondersteuning te bieden om zijn problemen zo goed mogelijk te uiten en uiteindelijk te verwerken. Dit stimuleert de ontwikkeling en brengt weer evenwicht waardoor uw kind zelf verder op weg kan. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.